DELA

SKUNK fick bidrag för skärgårdskultur

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation har av Ålands kulturdelegation beviljats 15 000 euro för projektet Kul Tur skärgård 2017. En reviderad projektplan skall inlämnas för att stödet skall utbetalas.

För att bibehålla möjligheten till ett kontinuerligt utbud av kulturverksamheter riktade till barn och unga i skärgårdskommunerna uppmanas SKUNK att budgetera för motsvarande kostnader i kommande ansökan om verksamhetsunderstöd. (kg)