DELA

Skuggbudget för Jomalas skolor?

JOMALA. Gör upp en skuggbudget för att få reda på vad en årskursindelning av skolorna i Jomala skulle kosta. Det förslaget gavs i november då kommunfullmäktige hade remissdebatt om budgeten och har nu behandlats av kommunstyrelsen.
Styrelsen föreslår inför fullmäktigemötet i kväll att skolförvaltningen ges i uppdrag att göra upp skuggbudgeten för Södersunda och Vikingaåsens skolor och lämna över den senast inom maj 2010.
I kväll, då budgeten för 2010 kommer upp, skall fullmäktige också ta slutlig ställning till förslaget att slopa möjligheten till 80 procents barnomsorgstaxa. (tt-s)