DELA

Skrivelse till lr om Godbygolf

På onsdag beslutar kommunstyrelsen i Finström om att lämna en skrivelse till landskapsregeringen, LR, angående en ny golfbana i Godby i Finström. En golfbana ses som en injektion och därför ett lyft för Finström.
– Vi hoppas på att det kommer leda till nya företagsetableringar och fler arbetsplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund.
En skrivelse lämnas högst troligt in till LR och kommunen är positiv. Höglund menar att enligt regionalpolitiska skäl ligger Finström bättre till än Sund där det redan finns en golfbana.
– Det är bättre att sprida ut än att koncentrera dem. (cl)