DELA

Skrivelse om ristande skolor

Handikapprådet i landskapet Åland och Ålands handikappförbund genomförde förra året en enkät som visar på stora brister i den fysiska tillgängligheten i flera av de åländska skolorna. Resultatet har meddelats till samtliga skolor och deras ledningar.
Med anledning av de konstaterade bristerna har en skrivelse skickats till ansvarig minister vid Ålands landskapsregering. Där påtalas att regeringens tillsynsansvar bör lyftas samt att regeringen bör avsätta personella och ekonomiska resurser för det viktiga arbetet att göra de åländska skolorna – och utbildningen i dem – tillgänglig för alla. (mt)