DELA

Skriftlig varning till kiosk och gästhamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet tilldelar Firma RosaS en skriftlig varning för överträdelse av alkohollagen. Företaget driver Hamnsundets kiosk och gästhamn i Saltvik. Varningen delas ut för att företaget inte har skickat in försäljnings- och personaluppgifter i tid för registrering på företagets serveringstillstånd. ”Registreringen av uppgifter är viktig ur hela branschens synvinkel då man med hjälp av uppgifterna kan förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Uppgifterna behövs för tillsyn av serveringsverksamheten”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Den skriftliga varningen har föregåtts av två påminnelser samt en skriftlig anmärkning daterad i april i år. (ss)