DELA

Skriftlig fråga om åtgärder för jordbruket

Centerns lagtingsledamot Veronica Thörnroos har ställt en skriftlig fråga till landskapsregeringen med anledning av sommarens torka, som lett till stora konsekvenser för jordbruket. Veronica Thörnroos hänvisar till svenska och finländska stödpaket, det senare tillkommer till viss del åländska bönder, men konstaterar att främjandet av näringslivet är en åländsk behörighet. ”Därmed ligger huvudansvaret på landskapsregeringen”, menar hon.

Frågan lyder: Vilka stabiliseringsåtgärder avser landskapsregeringen vidta och, inom vilken tidsrymd, för att möjliggöra ett fortsatt levande jordbruk på Åland?

Frågan ska tas upp till kännedom i samband med onsdagens lagtingsplenum. (eh)