DELA

Skribbaläger skjuts upp

Konfirmandläger och dagskriftskolor skjuts upp ifall undantagstillståndet fortsätter. Det beslutade biskopsmötet på onsdagen, skriver Kyrklig tidningstjänst i ett pressmeddelande.

En del av konfirmandundervisningen kan genomföras som distansundervisning vid behov.

Enligt kyrkolagen är det biskopsmötet som bestämmer hur konfirmandundervisningen genomförs och vilka böcker som används i den.

Kyrkostyrelsen har utarbetat dokumentet Ett stort under – konfirmanundervisning på distans, med tanke på att undantagstillståndet kan påverka sommarens konfirmandundervisning. Dokumentet antecknades för kännedom under biskopsmötet. (ikj)