DELA

Skrakvägen byggs om

MARIEHAMN. En ombyggnad av Skrakvägen i Västernäs är på gång. Avsikten är i första hand att förbättra förhållandena för cyklister och gående.
Enligt ett förslag till ny vägplan förses Skrakvägen med en gång- och cykelväg på norra sidan och en upphöjd övergång i korsningen med Roskarlsvägen och Ytternäsvägen.
De tillfälliga farthinder som finns på vägen skall bli permanenta och görs samtidigt aningen mjukare.
Om inga anmärkningar har lämnats in mot förslaget då besvärstiden går ut i dag behandlas det på onsdag i stadens infrastrukturnämnd. (tt-s)