DELA

Skördemässa på söndag

Inkommande söndag är tacksamheten över årets skörd i fokus i S:t Görans kyrka i Mariehamn.
Det skriver diakonissa Lisbet Nordlund i Mariehamns församling.
Temat för gudstjänsten är ”tacksamhet” och då väljer många församlingar att på olika sätt lyfta fram höstens skörd. Traditionen med skördeauktion är mycket gammal och trots att mängden gåvor med åren minskat vill Mariehamns församling ännu försöka hålla fast vid seden.
De gudstjänstbesökare som har möjlighet tar med någon gröda från trädgården, bär från skogen eller något hembakt. Varorna ställs på ett bord framme i kyrkan och är i blickfånget under hela gudstjänsten.
Efter gudstjänsten auktioneras varorna ut i församlingshemmet där det också bjuds på kyrkkaffe. Mäklare är tf kyrkoherde Kent Danielsson. Pengarna går oavkortat till missionen. Mariehamns församling stöder missionsarbetet i Senegal, Mauretanien och Ryssland. (ka-f)