DELA

Skolpliktslag borde ses över anser nämnd

HAMMARLAND. Minst två familjer har flyttat från Sverige till Åland efter att den svenska regeringens förslag till skollag gör det i stort sett omöjligt att bedriva undervisning för barnen i hemmet, något som är möjligt på Åland. Enligt uppgifter till Nya Åland är fler familjer på väg.
Lagstiftningen borde ses över, anser skolnämnden i Hammarland med hänvisning till artikeln i Nya Åland. Nämnden förslog i början av sommaren att kommunen ska göra en framställning till landskapsregeringen om att nuvarande lagstiftning borde synas.
Kommunstyrelsen antecknade ärendet till kännedom men vidtar inga andra åtgärder. En artikel i lokaltidningen utgör inte tillräckligt faktaunderlag för att yrka på en ändring av lagen och förordningen av grundskola, skriver kommunstyrelsen: ”Ett behov av förändring av lag bör motiveras på ett mera ingående sätt innan det kan anses föreligga grund för en framställan till landskapsregeringen.” (ak)