DELA

Skolning i lag om handikappservice

Invalidförbundet bjuder in juristerna Ulrika Krook och Johanna Lindholm till Åland den 2-3 september. Under de två dagarna kommer de att ge information om nya handikappservicelagen som trädde i kraft 1 september i fjol.
Första dagen riktar sig till myndigheter och tjänstemän medan andra dagen är öppen för Ålands invaliders medlemmar och andra funktionshindrade personer som har frågor kring lagen.
Ålands invalider är en intresseorganisation för personer med rörelsehinder och neurologiska sjukdomar. Till verksamheten hör olika föreläsningar, kurser och fritidsaktiviteter. (lf)