DELA

Skolfrågor i dagens valdebatt

I dag onsdag är det Internationella lärardagen. Det vill Ålands lärarförening rf uppmärksamma genom att arrangera en valdebatt om skolfrågor.
I panelen sitter företrädare för partierna medan Nya Ålands Nina Fellman är moderator.
Debatten, som är öppen för allmänheten, börjar klockan 18.30 i Ålands lyceums hörsal. (ak)