DELA

Skoldirektör lämnar rekryteringsgruppen

Skoldirektör Inger Rosenberg-Mattsson tvingas lämna gymnasieskolans rekryteringsgrupp eftersom hon är en av dem som har sökt tjänsten som rektor vid Ålands yrkesgymnasium.
– Vi kommer att välja in någon annan i gruppen på nästa möte säger Jesper Eliasson, ordförande för gymnasieskolans styrelse.
Rekryteringsgruppen har rätt att avgöra vem som får jobbet. Om gruppen väljer att ta frågan till styrelsen måste Rosenberg-Mattsson lämna också sin plats där så länge rekryteringsprocessen pågår.
Utöver Inger Rosenberg-Mattsson har också lektor Jonas Gripenberg och rektor Lars Selander sökt tjänsten. (tt-s)