DELA

Skolböcker för 121 300

Skolorna i Mariehamn behöver nya läroböcker och bildningssektorn har begärt in offert för litteraturen.
Mariehamns bokhandel lämnade in den lägsta offerten på 121 318 euro och bildningschef Kjell Nilsson föreslår nu att det budet antas.
Bildningsnämnden tar ställning till offerten i kväll. (tt-s)