DELA

Skogsvårdare ser på ny certifiering

De åländska skogarna växer som aldrig förr men bara hälften av tillväxten på 400.000 kubikmeter per år tas tillvara.
Det rapporterar Ålands skogsvårdsförening. De två senaste åren har man avverkat drygt 200.000 kubik och det är tillfredsställande, skriver verksamhetsledaren Torbjörn Björkman.
Kunder som köper åländskt virke har börjat fråga efter virke som certifierats enligt FSC (Forest Stewardship Council), som har stort stöd bland miljöorganisationer. Skogsvårdsföreningen ska utreda om certifieringen kan implementeras på Åland.
600 hektar ungskog röjdes i fjol och första gallringar gjordes på 700 hektar.
– Men Åland har ett berg av första gallringar som borde skötas. Enligt riksskogtaxeringen borde det avverkas sammanlagt 800 hektar första gallringar de närmaste fem åren.
Föreningens intäkter minskade marginellt i fjol. Överskottet blev drygt 25.000 euro jämfört med drygt 38.600 euro föregående år. (pd)