DELA

Skogsindustrier vill bygga biopanna

Ålands skogsindustrier ab anhåller om bygglov för nybyggnad av biopanna på fastighet i Godby. Biopannan skulle placeras innanför skyddsområde. Byggnadsinspektörens förslag var att grannarna ska underrättas och ges möjlighet att yttra sig innnan kommunen kan godkänna bygglovet.

Samhällsnämnden i Finströms kommun valde därför under sitt senaste möte att återremittera ärendet för fortsatt beredning när grannarna har underrättats. (le)