DELA

Skilt bolag för tv-sändning utreds

Landskapsregeringen har beslutat utreda om man ska bilda ett skilt bolag för sändarstationen i Smedsböle, som i dag tillhör Ålands radio och tv. Ett skilt distributionsbolag för tv-sändningar är en god idé, tycker alla i landskapsregeringen utom ansvariga ministern Runar Karlsson (c).
– Det är jag mot resten. För dagen finns inget problem för den som vill sända lokal-tv på Åland.
Runar Karlsson befarar att det kan bli dyrare med ett skilt distributionsbolag. Han berättar att det nu finns en kanal ledig i sändaren och att man med mycket små investeringar kan få ytterligare en ledig kanal.
– Vi kan också investera cirka 500.000 i en ny sändare som har sju kanaler. (as)