DELA

Skeppsbefälet uttrycker oro

– Vi är oroade för utvecklingen inom sjöfarten.
Det säger Pekka Partanen, verksamhetsledare för Finlands skeppsbefälsförbund, med anledning av att förbundet höll sitt årsmöte i Mariehamn i går.
En dominerande del av mötet kom att handla om den finländska sjöfartens framtid.
Inom förbundet är man bland annat oroad för att fartyg skall flagga ut så att högtutbildat finländskt befäl blir utan jobb. Man befarar också att Finland hamnar på efterkälken nu då sjöfarten i övriga världen är en alltmer lönsam näring.
Framför allt är befälhavarna oroliga för att regeringen inte skall hålla vad den lovat om sjöfartsstöden.
– Vi väntar nu på vad regeringen skall göra. De har lovat att ta upp hela sjöfarten i ett paket nästa år. Men politikerna lovar så mycket, tonnageskatten pratade de om redan före riksdagsvalet och ännu har ingenting hänt, säger Partanen.
Ett tiotal befälhavare från riket kom till mötet på Åland. (tt-s)