DELA

Skeppsbefälen dryftar ny sjöfart

102-åriga Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands skeppsbefälsförbund ry, har i år valt att hålla sitt årsmöte i Mariehamn. Mötet hålls den 21 november på hotell Arkipelag, meddelas det i ett pressmeddelande.
Sjöfarten är nödvändig för finländarna. Utan sjöfart ingen export eller import. Det här är något som ålänningarna väl känner till.
Vilken är situationen just nu i ö-staten Finland? Får Finland ändamålsenliga sjöfartsstöd? Garanterar eventuella stöd att handelsflottan hålls under finsk flagg? Eller är snusförsäljningen en knäckfråga? Finns det framöver jobb för finländska, toppskolade sjöfartsproffs?
Allt detta är frågor som ska behandlas på mötet. (ka-f)