DELA

Skattjakt på återremiss

MARIEHAMN Efter en lång och tidvis känslosam debatt återremitterade stadsfullmäktige motionen om skattskrivningskommun till stadsstyrelsen.

Moderat Samling, som stod bakom motionen, ville godkänna den medan framför allt liberaler och socialdemokrater ville förkasta den.

Fullmäktige kunde dock enas om återremiss. (ao)