DELA

Skatteverk ska slås samman

Västra Finlands skatteverk och Sydvästra Finlands skatteverk, dit Åland hör, slås samman från och med den första januari 2010 och får namnet Västra Finlands skatteverk.
Åbo blir huvudort för det nya skatteverket, vars verksamhetsområdet består av landskapen Åland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.
– För Ålands skattebyrå innebär detta inga direkta förändringar utan framtiden får utvisa vilken eventuell effekt sammanslagningen har, berättar skattedirektör Raija Aller-Mattsson.
Kunder betjänas fortsättningsvis på de nuvarande verksamhetsställena. (ab)