DELA

Skattesänkning föreslås i Saltvik

En sänkning av inkomstskattesatsen, från nuvarande 16,75 procent till 16,5 procent år 2009. Det föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige.
När det gäller fastighetsskatten föreslår styrelsen oförändrade procenter, vilket innebär att den allmänna är 0,20 procent, byggnader för stadigvarande boende och obebyggda byggplatser ingen skatt och övriga bostadsbyggnader 0,9 procent. (ab)