DELA

Skatteprocenter fastställda

LUMPARLAND. Under kommunstyrelsens sammanträde i tisdagskväll fastställdes skatteprocenterna för 2008 års inkomstskatter och fastighetsskatter. Kommundirektör Tomas Urvas meddelar att styrelsen på kommunfullmäktiges möte i nästa vecka kommer att föreslå oförändrade skattenivåer.
– I praktiken innebär detta att inkomstskattesatsen förblir 18,5%. De allmänna fastighetsskattenivåerna ligger fortsättningsvis på 0,3%, för de stadigvarande boende på 0%, för fritidsstugor 0,9% och för allmännyttiga samfund (det vill säga ungdomslokalen) 0%, informerar Urvas.
Lumparlands kommun har, liksom övriga kommuner, fått en inbjudan till projektet Barnskyddsjouren. Tomas Urvas berättar att man antecknade detta för kännedom och bekantade sig med materialet, med avsikt att återkomma till saken under nästa möte.
Fullmäktigeledamoten Annika Jansén beviljades befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag, eftersom hon flyttat från kommunen.Under fullmäktiges möte i nästa vecka kommer styrelsen lägga fram sitt förslag om vem som skall ta över hennes uppdrag för den resterande delen av mandatperioden.
– I övrigt diskuterades bara förvaltningsärenden, säger Urvas. (lt)