DELA

Skattenivån hålls i Hammarland

HAMMARLAND. Inkomstskatten ligger kvar på 16,5 procent nästa år, har Hammarlands kommunfullmäktige bestämt.
Men flera avgifter höjs. Båtplatserna vid Öras hamn blir tre procent dyrare – nästa år kostar de mellan 156 och 187 euro.
Taxan för bygglovs- och miljötillståndstillsyn höjs också med tre procent.
Fisketaxorna höjs med cirka 3 procent. Elavgiften som tidigare fastställdes enligt däcksytan faktureras nästa år enligt förbrukning. Kommunen inför också en avgift för lagring på kajen – 50 cent per kvadratmeter och månad.
Bruksavgiften för avloppsvattentaxan höjs med fem procent, till 2,44 euro, inklusive moms, per kubikmeter. Anslutningsavgifterna ändras inte.
Också vattentarifferna blir oförändrade nästa år.
– Vattenbolagets avgifter har till och med gett ett överskott, säger kommundirektören Kurt Carlsson.
Fastighetsskatterna ligger kvar på nuvarande nivå – 1,20 procent för allmänna byggnader, 0 procent för stadigvarande boende och för allmännyttiga samfund, och 0,9 procent för övriga byggnader. (pd)