DELA

Skatteintäkterna ökade 7,7 procent

Skatteförvaltningen fick in 5,8 miljarder mer under 2022, totalt 81,4 miljarder euro och en ökning med 7,7 procent.

Det skatteslag som ökade mest var samfundsskatterna med 1,9 miljarder (29,3 procent)

Inkomstskatterna för privatpersoner ökade 1,8 miljarder (5,4 procent) och mervärdesskatterna 1,2 miljarder (5,8 procent).

Antalet personer som får löneinkomster varje månad har fortsatt växa efter att ha sjunkit under coronan. I januari–november 2022 fanns det i genomsnitt 100 000 fler personer som fick löneinkomster.

– Cirka 2 miljarder, alltså en tredjedel, av tillväxten av det totala intaget förklaras av skatter för kalenderåret före skatteåret. Både privatpersoner och samfund betalade exceptionellt mycket tilläggsförskott och kvarskatter för skatteåret 2021, säger överinspektör Matti Luokkanen från Skatteförvaltningen. (bn)