DELA

Skattebeslut snart för fastighetsägare

Under veckan kommer de flesta fastighetsägare att få beslut om fastighetsbeskattningen för 2007 med posten.
Enligt den preliminära uppskattningen kommer fastighetsskatten för detta år att ge kommunerna en avkastning på omkring 866 miljoner euro, vilket är 68 miljoner mer än ifjol. För ungefär 65 procent av fastigheterna ligger skattebeloppet under 170 euro.
Den allmänna fastighetsskatteprocenten har stigit i 75 av landets kommuner, skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende i 58 kommuner och skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader i 64 kommuner.
I och med förnyandet av fastighetsdebetsedeln har begreppet debetsedel ersatts med begreppet beskattningsbeslut. (la)