DELA

Skatteavdrag på bordet

Förslaget att slopa det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen har bordlagts till lagtingets plenum på onsdag.
Förslaget kom upp efter budgetdebatten på torsdagskvällen, men då hade redan många lämnat plenisalen. Roger Jansson (FS) understödd av Gun Carlson (C) föreslog bordläggning.
Det allmänna avdraget är 5 procent i kommunalbeskattningen och rör sig totalt om cirka 4 miljoner euro på ett år. (ht)