DELA

Skarven tillbaka i trafik

Landskapets trafikavdelning meddelar att m/s Skarven återkommer från genomförd dockning och att återgår i ordinarie trafik på måndag. M/s Knipan trafikerar till och med turen 19.30 från Degerby och går då till Långnäs istället för Svinö. Skarven inleder trafiken från Svinö klockan 20.15.
Man påpekar att avgången klockan 15.00 från Degerby tidigareläggs till 14.50 då m/s Skarven återgår i trafik.