DELA

”Skarven hotar fiskstammen”

– Skarvarnas antal växer och hotar den åländska fiskstammen, sade lagtingsledamot John Holmberg (Lib) i debatten om fiskevårdsavgiften i lagtinget i går.

Hans personliga uppskattning är att skarven årligen äter mera än det som utplanteras från Guttorp och han efterlyser gemensamma insatser med grannregionerna Åboland och Stockholm.

– De signaler jag fått från den norra åländska skärgården ger en bild av mycket dålig fisktillgång denna säsong. Detsamma har jag hört från Åboland, sade Holmberg som anser att både skarvens och sälens framfart måste begränsas. (tt-s).