DELA

Skarven försenas

Otillgänglig webbdisplay och tung last i kombination med den låga havsvattennivån gör att Skarven tvingas köra flera turer via Hjulgrund. Det i sin tur leder till förseningar i turlistan för Föglötrafiken.
mera information finns på Ålandstrafikens hemsida.