DELA

Skarven-dom överklagades

Ett domstolsbeslut som öppnade för en betalning från det litauiska varvet BLRT Shipbuildings konkursbo till landskapsregeringen har överklagats.
En estnisk domstol dömde i mars bolaget Vakaru Baltijos Laivu Statykla att betala 2,5 miljoner euro plus rättegångskostnader till BRLT Shippings konkursbo.
Ett sådant kapitaltillskott skulle möjliggöra en utbetalning till landskapsregeringen som är varvets största fordringsägare. I februari 2011 beslöt en skiljedomstol i Stockholm att BLRT Shipbuilding skulle betala 1.837.500 euro plus dröjsmålsränta till landskapet för att leveransen av Skarven försenades och för att färjan hade brister. Men varvet försattes i konkurs samma år.
Det estniska domstolsbeslutet överklagades i sista sekunden, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C). Ärendet går nu vidare till högre instans. (pd)