DELA

Skärpta miljökrav vid upphandling

Lagtinget godkände i går förslaget att skärpa kraven på miljöhänsyn i offentliga upphandlingar av fordon. Landskapet, kommuner och posten ska prioritera miljövänliga alternativ när de köper fordon för över 200.000 euro.
Redan tidigare har det hetat att landskapet bör använda upphandlinsverktygen för renare fordon och nu byts ordet bör mot ska.
Roger Jansson (M) var dock kritisk till om lagstiftningen skulle få någon verklig effekt eftersom det inte hänt något efter att miljöupphandling diskuterades senast.
Miljöminister Carina Aaltonen (S) erkände att det finns många fordon i landskapets ägo som inte klarar miljökraven. (aks)