DELA

Skärgårdsvägar bör samordnas

Trafiken i skärgården ska ses som en helhet. Vägar och vattenvägar borde planeras och utvecklas tillsammans och ett starkt samarbete mellan regioner och myndigheter i trafikplaneringen är viktigt.
Det har projektledningen för ”Skärgårdens logistiska nätverk och knutpunkter” kommit fram till i en utredning som just avslutats. Utredningen har varit ett EU-finansierat Interreg IIIA-projekt, med bland annat landskapsregeringen som medfinansiär.
Projektet mål har varit att utreda nätverken i Ålands och Åbolands skärgård, meddelar forskaren Dan Andersson och projektledare Mikko Viitanen i Åbo. (ka-f)