DELA

Skärgårdstrafiken intresserar Åboland

Landskapsregeringens privatisering av driften av skärgårdstrafiken noteras också utanför Åland.
Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) redogör, i en lång intervju i tidningen Åbo Underrättelser, för hur landskapet resonerat inför privatiseringen och också om de fördelar hon ser i den.
Tidningens följdfråga är om det åländska konceptet också kan tillämpas i Åbolands skärgård.
– Det är alternativ värt att undersöka då man utvecklar skärgårdstrafiken, säger Kari Höglund, ansvarig för upphandlingen av skärgårdstrafiken vid NTM-centralen, till ÅU.
Höglund, som betonar att en ändring skulle kräva beslut på ministernivå, tror att den åländska modellen kan trygga trafiken på ett bättre sätt.
– Det enda orosmomentet han ser med systemet är risken att entreprenören som hyr fartyget inte bryr sig om att underhålla det, skriver Åbo Underrättelser. (tt-s)