DELA

Skärgårdsnämnd har tillsatts

Vicelantrådet och tillika näringsministern Camilla Gunell är ordförande i Ålands skärgårdsnämnd, som nyligen har tillsatts

Övriga medlemmar medlemmar är Mats Perämaa finansminister, Mika Nordberg infrastrukturminister, Jonny Karlström Brändö, Margaret Lundberg Brändö, Conny Jansson Föglö, Maria Svedmark Föglö, Markku Lahtinen Kumlinge, Satu Numminen Kumlinge, Johannes Jansson Kökar, Madelene Ahlgren-Fagerström Kökar, Björn Rönnlöf Sottunga, Rosita Stenros Sottunga, Anders Englund Vårdö och Susanne Nordberg Vårdö.

Skärgårdsnämndens uppgift är att arbeta för utveckling i skärgården samt att vara remiss- och rådgivande organ i skärgårdsfrågor. (ms)