DELA

Skärgårdsnämnd fick medlemmar

Nya medlemmar till Ålands skärgårdsnämnd har utsetts.
De är Gunilla Henriksson, Kumlinge, Ethel Sundblom, Föglö, Stig Brolin, Kökar, Göran Stenroos, Sottunga, Anders Englund, Vårdö, Mathias Eriksson, Brändö, ordförande Jan-Erik Mattsson, viceordförande Katrin Sjögren, Veronica Thörnroos, Mats Perämaa, Britt Lundberg, Katrin Sjögren och Roger Eriksson.
Nämndens mandat sträcker sig fram till den sista december 2011. (ak)