DELA

Skärgårdsläkartjänst ska utredas

Delar av ÅHS arbetsgrupp kring vårdens beredskap i skärgården ska nu utreda vilka möjligheter det finns att få en bättre tillgång till läkartid i skärgårdskommunerna.
Det är Björn Krantz, Mogens Lindén, Bengt Michelsson och Birgitta Hermans som ska se över möjligheterna att köpa läkarresurser från fastlandet eftersom det råder läkarbrist i landskapet med fyra lediga läkartjänster för tillfället. Gruppen ska, enligt ett förslag från ÅHS styrelseordförande Mia Hanström, också se på möjligheten att inrätta en särskild skärgårdsläkartjänst.
– Det kan vara så att man skulle kunna nischa en av tjänsterna så att man jobbar halva tiden ute i skärgården. Det skulle kunna vara en rekryteringsfördel, säger hon till Nya Åland.
Styrelsen har beslutat att man ska bjuda in skärgårdskommunerna till ett uppföljningsmöte för att diskutera arbetet med vården i skärgården så här långt. (mw)