DELA

Skärgårdskommun vill veta mer om flyktingar

KUMLINGE. Kommunstyrelsen har på initiativ av ordföranden Mia Hanström fört en första diskussion om kommunen har någon möjlighet att ta emot flyktingar.
Vad behövs när det gäller läkare/psykiatri, tolktjänster, språkundervisning och arbetsplatser? Vilka resurser finns för läkarvård, bostäder, skolbyggnad och föreningar?
Det är frågor man vill få svar på. Kommunstyrelsen bordlade i måndags frågan om flyktingmottagning tills mer information är tillgänglig från landskapets arbetsgrupp.
Integrationssamordnaren Johanna Fogelström ska bjudas till kommunen för att diskutera flyktingmottagning med förtroendevalda och tjänstemän.(ka-f)