DELA

Skärgårdsbor protesterar mot hälsoberedskap

Brändö ger sig inte vad gäller den försämrade hälsoberedskapen nattetid. Enligt ett beslut dras denna in från midnatt till 08.00 varje dag.
– Sedan 1997 har vi haft beredskap dygnen runt av en hälsosyster och vi anser att denna beredskap måste få finnas kvar, säger kommundirektör John Wrede. Det ska mycket till för en lekman att våga begära en helikopter vid en sjukdomsattack och det tar en timme att få ut helikoptern hit.
Brändö ska nu tillsammans med Kumlinge, Sottunga och Kökars kommuner uppvakta landskapsregeringen och styrelsen av ÅHS och ge sin syn på den försämrade hälsoberedskapen. (ka-f)