DELA

Skärgården bjuder in till traditionell valdebatt

Fokus på frågor som rör skärgården. Det blir det när partierna möts till diskussion tisdagen den 4 oktober.
Initiativet kommer från de sex skärgårdskommunerna som bjudit in två representanter från varje parti.
– Syftet är att få en bild av hur partierna avser agera i frågor som rör skärgården under nästa lagtingsperiod, skriver Brändös kommundirektör John Wrede i ett pressmeddelande.
Partierna ska bland annat svara på hur de ser på skärgårdtrafiken, hälsoberedskapen, fiskodlingarna och försäljning av strandtomter för fast boende. Dessutom ska de redogöra för sin vision av hur skärgården ser ut år 2030.
Diskussionen går av stapeln klockan 13-16 i Ålands hotell- och restaurangskola. Allmänheten får gärna närvara och har även möjlighet att ställa frågor till politikerna. (ak)