DELA

Sjukhusets utbyggnad blir för dyr

Sex olika varianter för utbyggnad av sjukhusets medicinavdelning presenterades vid ÅHS:s styrelsemöte i går.
– Problemet är att samtliga varianter visades sig bli dyrare än de 20 miljoner euro som det är tänkt att bygget ska få kosta, berättar förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström.
Medicinavdelningen med sina 30 vårdplatser är nu för tiden mer än överfull. Salarna kan också bara i begränsad omfattning användas för flera patienter åt gången. Vid smittosamma sjukdomar eller vid vård nära döden behövs enskild vård. Detta blir också möjligt i och med utbyggnaden.
Dessutom väntas Trobergshemmets utbyggnad kunna avlasta medicinavdelningen.
Fem olika lösningar av sjukhusutbyggnad har ritats av arkitektbyrån Tengbom i Stockholm. Den sjätte varianten står Björn-Olof Ehrnström själv för.
Förslagen ska närmast diskuteras med landskapsregeringen. Den 19 mars hoppas ÅHS:s styrelse kunna ta ett beslut om utbyggnaden. (ka-f)