DELA

Sju vill bli omsorgsdirektör

Sju personer har sökt den ordinarie tjänsten som omsorgsdirektör vid Ålands omsorgsförbund. Under ett års tid har tjänsten sköts av Dan E Eriksson, som är tjänstledig från tjänsten som finanschef vid landskapsregeringen.
– Jag finns inte bland de sökande till den ordinarie tjänsten, säger han, men vill inte desto mera kommentera vad han tänker göra när ny direktör är utsedd.
De sökande är Petra Berg, Jonna Granberg, Jonas Gripenberg, Vincent Okeyo, Marie-Louise Påvals, Veronika Snellman och Maj-Len Österlund-Törnroos.
På nästa styrelsemöte ska förbundsstyrelsen diskutera hur man ska gå vidare med ansökningarna. Det slutliga beslutet tas av förbundsfullmäktige på mötet i november.
Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund som ger service till cirka 120 personer med utvecklingsstörning. Förbundet har en personal som motsvarar cirka 105 heltidsanställda. (ab)