DELA

Sju får medalj

Landskapsregeringen har beslutat att ge utställningsassistent Ingela Lönngren samt antikvarie Per-Ove Högnäs Ålands självstyrelses minnesmedalj 1972.
Minnesmedaljen ges även till kostföreståndare Clary Axberg, skötare Sol-Britt Englund, fysioterapeut Kristiina Sonntag, sjukskötare Carola Wikström-Nordberg och psykolog Britt- Marie Österberg.
Medaljerna får de för att ha tjänstgjort klanderfritt i över 20 år hos Ålands landskapsregering respektive Ålands hälso- och sjukvård. (as)