DELA

Sjösäkerhetscenter fick ny styrelse

Ålands sjösäkerhetscentrum har fått en ny styrelse. Till ordförande har utsetts Jörgen Pettersson, med Jill Fredricksson som ersättare. Medlemmar är Kristian Aller (Jana Lemberg), Maria Nygren (Mikael Selander), Susanna Roberts (Johan Sjölund), Fanny Sjögren (Jan Lindgrén) och Olof Widén (Ann-Lis Biström).

Susanna Roberts är vice ordförande. Styrelsen, som är tillsatt på enskild föredragning av kultur- och utbildningsminister Annika Hambrudd (C) sitter mandatperioden ut eller tills en ny styrelse tillsatts. (eh)