DELA

Sjöräddarna fick långväga gäster

En grupp med sjöräddare från Norge, Holland, Island, England, Sverige, Kanada, Danmark, Tyskland och Finland har varit på Åland som sjöräddningssällskapets gäster.
Besöket varade en dag och är en del av ett utbytesprogram inom den världsomfattande sjöräddningsorganisationen International Maritime Rescue Federation, IMRF. gemensamt för de sammanlagt nio gästerna är att de alla har många års erfarenhet av sjöräddning.
– Under en kort presentation om vårt sällskap och landskap förundras många av deltagarna över vår lilla ögrupp. De flesta deltagare är vana vid ett mycket öppnare kustlandskap utan holmar och skär, skriver sjöräddningen i en rapport om besöket.
Gästerna fick bland annat bekanta sig med sällskapets båtar både på land och till sjöss och med sjösäkerhetscentret där en tur med frifallslivbåten, enligt sjöräddningen, uppskattades mest. (tt-s)