DELA

Sjömansunionen emot privatisering

Trafiken med färjor och förbindelsefartyg i skärgården hör till basservicen i samhället och kan inte privatiseras.
Det säger Sjömansunionen med anledning av att staten vill konkurrensutsätta isbrytning, färjtrafik, farledsunderhåll med mera.
Privatisering av färjrutter diskuteras också på Åland.
Sjömansunionen ser konkurrensutsättning dels som ett hot mot dem som i dag är anställda i branschen, dels räknar man med att konkurrensutsättning försämrar servicen till medborgarna. (ht)