DELA

Sjöman stämmer rederi i lönetvist

En man som varit anställd på en av landskapet ägda färjor stämmer rederiet för utebliven lön. Han yrkar på drygt 26 000 euro jämte dröjsmålsränta för utebliven övertids- och helgdagsersättning samt väntelön eftersom han inte erlagts korrekt lön.