DELA

Sjöman förlorade i tingsrätten

En man som från 2003 till 28 december 2014 varit anställd inom skärgårdstrafiken som AT-matros, styrman och befälhavare har förlorat ett rättstvist mot landskapsregeringen. Mannen anförde att han sagts upp olagligt och krävde drygt 100 000 euro i uppsägninglön och ersättning för ogrundad/felaktig uppsägning av arbetsavtalet.