DELA

Sjögren leder Liberalerna

Katrin Sjögren fortsätter som ordförande för Liberalerna på Åland. Också Mats Perämaa och Tony Asumaa fick fortsatt förtroende som första respektive andra vice ordförande.när partiet höll höstmöte i onsdags.
De drygt 30 partimedlemmarna godkände de reviderade stadgarna och tillsatte ett partiråd med 20 medlemmar från olika delar av Åland. Dessutom valdes ny styrelse med fyra ledamöter utöver presidiet.
Mats Perämaa utnämndes officiellt till Liberalernas riksdagskandidat. (ao)