DELA

Sjöförklaring om Viking-olyckor

Befälhavaren på Viking Lines fartyg Grace, Magnus Thörnroos, anhåller hos tingsrätten om att få avge sjöförklaring över kollisionen med en mindre taxibåt vid Marö utanför Kapellskär den 19 april. Fartygets vaktchef, vaktstyrman och lättmatros ska höras under sjöförklaringen.
Befälhavaren anhåller om att sjöförklaringen ska ges bakom stängda dörrar eftersom taxibåtsförarens sjöförklaring ännu inte hållits i Sverige.
Också Jan Enqvist, befälhavare på Viking Lines Amorella, anhåller hos tingsrätten om att få ge sjöförklaring med anledning av fartygets grundstötning vid Julgrund i Föglö skärgård den 14 december i fjol. Amorellas vaktstyrman, maskinchef, dagförste maskinmästare, vaktmaskinmästare samt linjelotsen kallas till sjöförklaringen som hålls tidigast 14 maj. (ao)